CA · ES · EN     eBANDO   |   EL MUNICIPI   |   L'AJUNTAMENT

Aprovació inicial de modificació del Pla de Millora Urbana

E D I C T E

Aprovada inicialment la modificació del Pla de Millora Urbana per l’adequació volumètrica. Carrers del Pallars, Escassut i Passatge del Pallars d’Isil, redactat per la Sra. Elisabet Claró Tolsau, arquitecta municipal.

S’exposa al públic durant un mes a efectes d’al·legacions, en aquesta secretaria municipal.

València d’Àneu, 20 d’octubre de 2022

Xavier LLena Cano
Alcalde d’Alt Àneu


© 2024 Ajuntament de l'Alt Àneu
Av. del Port de la Bonaigua, 9, València d'Àneu - 25587 | 973 626 038 FAX 973 626 341 | ajuntament@altaneu.ddl.net