CA · ES · EN     eBANDO   |   EL MUNICIPI   |   L'AJUNTAMENT

Construcció de nous aparcaments dissuasius en els pobles del municipi d’Alt Àneu

Aprovat inicialment el projecte per a la construcció de nous aparcaments
dissuasius en els pobles del municipi d’Alt Àneu, redactat per Marc Guillén i
Casal, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, amb un pressupost d’execució per
contracte de 120.235,23 euros.

 

 

Projecte

Edicte d’aprovació inicial

 


© 2024 Ajuntament de l'Alt Àneu
Av. del Port de la Bonaigua, 9, València d'Àneu - 25587 | 973 626 038 FAX 973 626 341 | ajuntament@altaneu.ddl.net