CA · ES · EN     eBANDO   |   EL MUNICIPI   |   L'AJUNTAMENT

Ple extraordiari urgent, 6 d’abril de 2022, a les 19 h

CONVOCATÒRIA

Núm: 02/2022
Caràcter: Extraordinària Urgent
Data: 06 d’abril de 2022
Hora de començament: 19:00 h
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria
2. Acord d’aprovació, si s’escau, de l’Adaptació de l’Ordenança fiscal reguladora de
d’Impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana

 


© 2024 Ajuntament de l'Alt Àneu
Av. del Port de la Bonaigua, 9, València d'Àneu - 25587 | 973 626 038 FAX 973 626 341 | ajuntament@altaneu.ddl.net