CA · ES · EN     eBANDO   |   EL MUNICIPI   |   L'AJUNTAMENT

Ple extraordinari, 13 d’octubre de 2022 a les 19h

CONVOCATÒRIA

Núm: 05/2022
Caràcter: Extraordinària
Data: 13 d’octubre de 2022
Hora de començament: 19:00
Lloc: Sala de plens de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA

  1. Ratificació de la urgència de la convocatòria
  2. Acord d’aprovació dels comptes exercici 2021
  3. Aprovació expedient modificació de crèdits 03/2022
  4. Moció per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació

 


© 2024 Ajuntament de l'Alt Àneu
Av. del Port de la Bonaigua, 9, València d'Àneu - 25587 | 973 626 038 FAX 973 626 341 | ajuntament@altaneu.ddl.net