CA · ES · EN     eBANDO   |   EL MUNICIPI   |   L'AJUNTAMENT

PROGRAMA D’ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

PROGRAMA DARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Anualitats: 2017, 2018 i 2019

AJUNTAMENT DALT ÀNEU

Actuació:                                Despeses en arrendaments i subministraments

Anualitat:                                2019

Pressupost de lactuació:       30.000,00

Import de la Subvenció:         7.761,72


© 2024 Ajuntament de l'Alt Àneu
Av. del Port de la Bonaigua, 9, València d'Àneu - 25587 | 973 626 038 FAX 973 626 341 | ajuntament@altaneu.ddl.net